przeliczenia na kalkulatorze

Kalkulacja naprawy

Kalkulacja kosztów naprawy uszkodzonego auta sporządzana jest przez Rzeczoznawcę, działającego na rzecz towarzystwa ubezpieczeniowego. Dość popularną praktyką jest więc sporządzanie przez stronniczych pracowników nieuczciwych kalkulacji napraw, mających na celu minimalizacje strat poniesionych przez ubezpieczyciela z tytułu wypłaty odszkodowania. Pamiętaj, że po zapoznaniu się z zaniżonym kosztorysem naprawy szkody częściowej, dostarczonym przez towarzystwo ubezpieczeniowe, możesz złożyć odwołanie. Podobnie w sytuacji zawyżonych kosztów naprawy w przypadku szkody całkowitej, skutkujących wypłaceniem odszkodowania niższego niż rzeczywista wartość pojazdu.

Z przyjemnością zajmę się weryfikacją kosztorysu ubezpieczyciela oraz sporządzeniem dla Ciebie merytorycznego dokumentu, w którym uargumentuję niezgodność poszczególnych elementów kosztorysu ze stanem faktycznym. Kalkulacje kosztów naprawy w Szczecinie sporządzam zgodnie z obowiązującymi zasadami, uwzględniając wszystkie szczegóły, które w jakikolwiek sposób mogą mieć wpływ na podniesienie zwiększenie kwoty zwrotu z ubezpieczenia.

 

Od czego zależy kalkulacja kosztów naprawy pojazdu?

Szacunkowy kosztorys naprawy pojazdu obejmuje elementy takie jak koszt oryginalnych lub alternatywnych części zamiennych oraz uargumentowanie konieczności wykorzystania konkretnego rodzaju elementów. W dokumencie znajduje się również szczegółowy spis podzespołów wymagających naprawy lub wymiany, lista operacji obowiązkowych do wykonania w celu przywrócenia pojazdowi pierwotnego wyglądu oraz wszystkie dane pojazdu. Konieczne jest również uwzględnienie czasu pracy mechanika oraz związanych z tym kosztów.

 

Z czego złożone są kosztorysy napraw pojazdów?

Zajmuję się tworzeniem kosztorysów napraw pojazdów w Szczecinie. Taki dokument powinien zawierać podstawowe informacje na temat samochodu. To oznacza, że trzeba umieścić w nim numer rejestracyjny, markę i model pojazdu, rok produkcji oraz przebieg. Niezbędne jest też uwzględnienie listy przeprowadzonych czynności naprawczych i określenie kosztów ich wykonania. Kosztorys naprawy auta musi zawierać również spis podzespołów niezbędnych do wyeliminowania szkód i ich wycenę. Konieczne może być również umieszczenie danych warsztatu samochodowego, który podjął się przeprowadzenia naprawy auta. Ostatni warunek musi być spełniony, gdy kosztorys będzie przedstawiany do akceptacji firmy ubezpieczeniowej.

 

Jak sprawdzić, czy kosztorys naprawy samochodu nie został zaniżony?

Kosztorys naprawy pojazdu to podstawowy dokument, na podstawie którego firma ubezpieczeniowa określa wysokość wypłacanego odszkodowania. W związku z tym nieuczciwi ubezpieczyciele będą chcieli zaniżyć wartość naprawy samochodu, ponieważ w ten sposób odszkodowanie będzie niższe. Z moją pomocą możesz uniknąć takich sytuacji. Wystarczy, że zlecisz mi weryfikację kosztorysu naprawy. Dzięki doświadczeniu wiem, na jakie elementy zwracać uwagę.

Firmy ubezpieczeniowe podczas tworzenia kosztorysów często biorą pod uwagę ceny zamiennych części samochodowych, a nie oryginalnych, co znacznie wpływa na koszty naprawy. Gdy w Twoim aucie przed zdarzeniem drogowym zamontowane były oryginalne elementy, wówczas należy uwzględnić ich cenę. Kosztorysy mogą być zaniżane również ze względu na wzięcie pod uwagę zbyt małej liczby części, które wymagają naprawy lub wymiany, a także uwzględnienie rabatów na zakup danych elementów.